Control study and analysis of relevant factors for iron deficiency in school age children of Lanzhou city and Dongxiang country
MU Jing, YANG Wen-kai, CHEN Hong, YE Xin-hua, KANG Xi-guang
journal1 . 2017, (6): 588 -591 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-06-14