Epidemiological investigation of children with mental retardation from 0 to 6 years old in Hainan province
LI Ling, LI Xiao-ling, LI Chao, WU Wei-xue, CAI Xiao-fan, FAN Xia-lin, WEI Xiu-hui, SUN Ting-ting
journal1 . 2017, (7): 715 -717 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-07-19