Study on influencing factors of intestinal microbial colonization resistance among infants and young children in winter and spring season in Shaanxi province
HE Guo-bin,YU Rong-bin,ZHU Zhong-hai,LI Wen-hao,SUN Chao,LI Wen-jing,HAN Bei,CHENG Yue,YAN Hong,ZENG Ling-xia
journal1 . 2017, (10): 984 -988 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-10-04