Calibration and evaluation of accelerometer-defined cut-off points for physical activities with different intensities in children aged 5~6 years
LI Kun,XU Meng-xue,WANG Bo,FENG Chao,ZHANG Shu-yi,YIN Yan,WU Si-pu,DING Mei-qi,ZHU Zong-han,ZHANG Ting,WU Jian-xin,GUAN Hong-yan
journal1 . 2017, (10): 989 -992 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-10-05