Epidemiological investigation of children with autism spectrum disorders from 0 to 6 years old in Hainan province
LI Ling, LI Xiao-ling, WU Wei-xue, CAI Xiao-fan, FAN Xia-lin, WEI Xiu-hui, SUN Ting-ting, JIAO Yun, XIANG Wei
journal1 . 2018, (3): 266 -268 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-03-10