Study on the correlation between recurrent upper respiratory tract infections and vitamin D 3,LL-37 in children
WANG Bo-yu, BAI Jin-xiu, JIA Hao, LI Chen, WEI Qian, SU Dan-dan, GONG You-lan
journal1 . 2019, (8): 913 -916 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1659