Correlation between Clara cell secretory protein level of cordblood and bronchopulmonary dysplasia in preterm infants
LI Yu-hong, WAN Zhen-xia, LU Qing-hua, MAO Qing-qing, CHEN Qian, ZHANG Pei-pei, TANG Jing-hai, WANG Qing-ling, HUANG Lei
journal1 . 2020, (8): 866 -869 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0116