Prevalence of negative affect and its association with physical activity among junior high school students in Beijing
MA Ning, ZHANG Jing-shu, LYU Ruo-ran, DUAN Jia-li, YAN Xiao-jin, LIU Yun-fei, SONG Yi
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (4): 367 -371 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1718