Correlation between gestational diabetes mellitus exposure and offspring obesity
JIA Zhao-xia, ZHAO Yong-xian, HUANG Li-li, WANG Jun-hua, WANG Zhao, WU Ming-hui
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (7): 717 -720 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1060