Correlation of family feeding mode and parents'negative emotion with childhood malnutrition
WU Wei-lan, JIANG Hui-yun, LUO Yu-yang, ZHU Cai-rong, LIU Xin, MENG Xiao-mei
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (1): 25 -29 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0926