Status of physical activity outside kindergarten among Beijing urban preschoolers as well as family and community environment
XU Meng-xue, WANG Xiao-juan, WANG Bo, JIANG Yuan-yuan, ZHU Zong-han, ZHANG Ting, GUAN Hong-yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (1): 30 -33 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1060