Preliminary development, reliability and validity of Screening Questionnaire of Autism in Toddlers
ZHENG Rui-xuan, ZHANG Li-li, ZHOU Zi-yun, CAO Jia-yan, ZHOU Xing, QIAN Yu-qian, DU Fei-yu, CHENG Zao-huo
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (4): 376 -380 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0250