Behavioral problems and its influencing factors of 4- to 6-year-old children in Shenyang
YUAN Ling-hao, WEI Bing, YUE Xiao-zhe, QI Shuang-hui, WANG Huan, JIA Jing-jing, LIAO Shi-e
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (4): 436 -440 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0124