Effect of mirtazapine on anxiety depression-like behavior in adolescent mice
FU Jia-lei, LAN Nan, JIA Yi-wei, GOU Wei, CHEN Li, HU Hao, LEI Xiao-mei
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (5): 509 -512 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1755