Effect of different types of hypertensive disorders during pregnancy on the birth status of the offspring
ZHONG Zhi-hong, LUO Qiao-yan, SHI Bi-jun, WEI Jian-wei, ZHONG Xin-qi, CUI Qi-liang
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (6): 673 -676 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0592