Mortality from congenital malformation in children under 5 years old in Beijing, 2001-2010
ZHU Xue-na, YAN Shu-juan, LI Dong-yang
journal1 . 2011, (6): 554 -557 .