Analysis of multi-pregnancies results on congenital hypothyroidism neonatal screening and suggestion about recall-back mode.
JIANG Xiang, LI Bei, JIA Xue-fang, CHEN Qian-yu, LI Hui
journal1 . 2014, (7): 766 -767 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-07-32