Longitudinal growth velocity monitoring of breast feeding infants in Chengdu city.
RAN Yu-chen, WANG Hong, ZHANG Ya-guo, CAO Li, SHANG Jia, HUANG Yan.
journal1 . 2014, (8): 862 -864 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-08-25