Effect of auditory integration training on autistic children
XIE Jin-na, XING Yu-han, JI Yong-juan, XIA Ying, KUANG Gui-fang
journal1 . 2014, (9): 1002 -1004 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-09-34