Research on relation between street children's self-awareness,problem behavior and personality.
YUAN Yin,OUYANG Xu-wei,GOU Xing-yuan,TIAN Shang-yin,QIU Jian,LU Wei,YANG Gai-fang,YUAN Meng
journal1 . 2014, (12): 1263 -1266 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-12-10