Analysis of death for children under 5 years old in Pudong New Area,2002-2013.
CHEN Yi-chen,LI Xiao-pan,YANG Chen,YANG Li-ming,SUN Qiao,HAO Li-peng,SUN Liang-hong,YAN Bei
journal1 . 2015, (1): 93 -95 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-01-30