Curative effect of scalp acupuncture and comprehensive education rehabilitation on children with autistic spectrum disorders
ZHOU Qing-rui,JING Yu-zhen,WANG Hong-mei,LI Neng-lian
journal1 . 2015, (3): 332 -335 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-03-36