Initiative study on the applicability of BSID-Ⅲ Cognitive Scale in China.
YE Kan,LUO Xiao-ming,JIN Hua,LEI Jie,GU Gui-xiong.
journal1 . 2015, (10): 1041 -1043 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-10-10