Study on prevalence and risk factors of overweight and obesity of school-age children in Yan 'an.
LI Xia,LI She-li,SHI Chao-ling,DU Fei-fei,ZHANG Wen-tao,ZHANG Yong-hong,YIN Ming-ping.
journal1 . 2016, (4): 425 -427 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-04-26