Screening results analysis of neonatal deafness gene of 2 029 cases.
JIANG Qi,XIN Rong,SHEN Xue-ping,GU Chun-jian.
journal1 . 2016, (5): 509 -511 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-19