Association analysis between rs10783826 of GLI1 gene and congenital heart disease in newborn.
HU Jian-wei,HAN Xia,YAN Wei-li,QIAN Yan-yan,ZHANG Yi,YANG Wen-hong.
journal1 . 2016, (5): 512 -514 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-20