Research of transplantation of mesenchymal stem cells from umbilical cord blood combined with mNGF in the treatment of cerebral palsy rats.
WANG Li-min,TAN Zhen-xiang,HUO Ming-xia,GUO Jia-li,
YUAN Xiao-hui,YUAN Bo-yang,WANG Wen-juan,ZHANG Xue-ling.
journal1 . 2017, (1): 32 -36 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-01-10