Related factors and current status on simple obesity of preschool children in Zhuhai
QI Xiao-bing, BEI Wei-hong, FENG Xiu-juan, GUO Xiao-bao, ZHENG Miao-hong
journal1 . 2017, (6): 598 -600 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-06-17