Research of immune regulation effect of vitamin A on infants with recurrent respiratory tract infection
QI Shuang-hui,WEI Bing,ZHANG Chao,LI Mo,WANG Ye,WANG Xue-na
journal1 . 2017, (8): 837 -839 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-08-25