Application of ultrasound in diagnosis of girl precocious puberty
WANG Hua , SUN Lei, YU Shan-shan, JIA Wan-ying, JIANG Jue, ZHOU Qi
journal1 . 2018, (7): 784 -786 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-07-25