Effect of hypothyroidism in pregnancy on thyroid stimulating hormone of heel blood in neonates
LONG Wei, YANG Yu-qi, ZHOU Wen-bai,GUO Fang,ZHOU Hong,ZHANG Bin, LIU Jian-bing, YU Bin
journal1 . 2018, (8): 839 -842 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-08-08