Analysis of the injury factors and clinical features of pediatric ocular traumatic children
ZHENG Ling-ling, HE Li-wen, XIAO Wei, BAI Ying-ying, TAN Jun-lian
journal1 . 2019, (2): 226 -229 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0453