Study on the correlation between eating behaviors of preschoolers and feeding behaviors of caregivers
YUAN Jing,YANG Xian-jun,ZHANG Hao,XU Tong,YU Li-li,JIANG Xun,SHANG Lei
journal1 . 2019, (3): 244 -247 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1240