Analysis of influencing factorsfor mental health of primary school students in Zhongshan city
HE Shu-hua, GAO Jian-hui, ZENG Jie, XIE Jie-yan, CHEN Ang, SU Mei-zhen, YE Chun-hong
journal1 . 2019, (5): 558 -561 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1207