Clinical significance and the levels of serum IL-17 and IL-36 in children with bronchial asthma
XIAO Xia-xia, LU Shan-shan, SHEN Qiu-yan, WANG Xiao-jing, REN Li-fang, SUN Zhong-hou
journal1 . 2019, (6): 646 -648 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1507