Mediation effect of executive function in the relationship between language impairment and hyperactivity/inattention symptoms
MA Xi-rui, ZHANG Yi-wen, LIN Yuan-yuan, LIU Xue-man, Lee Wendy
journal1 . 2019, (8): 824 -827 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1790