Analysis of influential factors associated with myopia of pupils aged 8-9 years in Haidian district, Beijing
ZHAO Jing, ZHAO Jian-guo, LI Chang-fu, MA Cui, FANG Xin-lin, LI Qi, WU Xi, WANG Kai
journal1 . 2020, (4): 471 -474 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0505