Evaluation of rehabilitation effect of Learning Style Profile on children with autism spectrum disorder
MA Chen-huan, WANG Sha-sha, LI Meng-fan, LIU Feng, WEI Nian-jin, CHEN Feng-feng, CHEN Ling-yan, WANG Yu
journal1 . 2020, (4): 482 -485 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0890