Relationship between blood lipid and HbA1c level in children with first-onset type 1 diabetes mellitus
CHANG Jie, GU Fang, WANG Jie-ying, LI Rong-min, LEI Shu-qin, LI Zhen
journal1 . 2020, (8): 909 -911 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1530