Study on the clinical value of troponin in myocardial damage of neonatal hyperbilirubinemia
BAI Dan, SHI Jing-yi, ZHANG Yong, ZOU Zhi-hui
journal1 . 2020, (11): 1242 -1245 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1608