Interaction between outdoor physical activity and taking extra-curricular cultural classes before school age on poor vision of primary and middle school students
XIE Ming, ZENG Yuan, YUAN Shu-qian, LIU Yin-yue, CHEN Yan-hua, HU Ji, ZHENG Chan-juan, WANG Fei, YANG Yi-de
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 605 -608 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2080