Analysis of the influencing factors for congenital hypothyroidism in 45 infants
ZHANG Xue-mei, XIE Bang-gui, CHEN Xiao-bing, PAN Cai-qin, LU Yu-zhu, LI Jun-ke, CHEN Qiu-ning
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (11): 1233 -1236 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1959