Associations between febrile seizures and frequent nocturnal enuresis in children
MAO Yi, SHEN Jia-yao, ZHONG Shao-gen, JIN Xing-ming, MA Jun
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (2): 147 -151 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1022