Oral erythromycin for treatment of feeding intolerance in very low birth weight preterm infants
YANG Yi-lin,ZHUANG Si-qi,LIU Xiao-hong,WANG Bin,ZHU Xiao-yu,CUI Qi-liang,YANG Jie,HE Shao-ru
journal1 . 2012, (12): 1114 -1117 .