MAP2K5基因rs2241423多态性与儿童肥胖干预效果的关系
肖伍才, 刘峥, 陈敬, 王辉, 宋洁云, 周双, 高爱钰, 张芳, 王海俊
Relationship between rs2241423 polymorphism of MAP2K5 gene and intervention effect of childhood obesity
XIAO Wu-cai, LIU Zheng, CHEN Jing, WANG Hui, SONG Jie-yun, ZHOU Shuang, GAO Ai-yu, ZHANG Fang, WANG Hai-jun
中国儿童保健杂志 . 2022, (9): 952 -955 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0489