Physical activity guideline for Chinese preschoolers aged 3-6 years
Working Group on Physical Activity Guideline for Chinese Preschoolers Aged - Years, GUAN Hong-yan, ZHAO Xing, QU Sha, WU Jian-xin, YANG Yu-feng, GUO Jian-jun, ZHANG Ting, LUO Dong-mei
Chinese Journal of Child Health Care . 2020, (6): 714 -720 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0982