Reliability and validity of four square step test in children with balance dysfunction
LIANG Xian-rong, TAN Zhu-jiang, CAO Jian-guo, PENG Kang-long, CHEN Tu-rong, GONG Rong, CHEN Qin-er
journal1 . 2021, (3): 309 -312 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1401