Recent trends and risk factors of low birth weight in Liuzhou from 2012 to 2018
HU Min *, ZHANG Yu, ZENG Ting, LIU Liu, NONG Zheng, LIU Cheng-juan, QIN Hai-yan, ZENG Ding-yuan
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (2): 157 -162 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0565