Survey on growth and anemia of students in primary school for children of migrant workers in Minhang district, Shanghai
WANG Zheng-yuan, ZHANG Xin-yi, SUN Jian-qin, CHEN Yan-qiu, ZONG Min, CHEN Yu-hua, PIAO Jian-hua, HUANG Zhen-wu
journal1 . 2011, (4): 318 -320 .