Longitudinal study: the effects of early feeding types on the infant(<2 years old) obesity
DAI Jia-zhen, HONG Qin, ZHANG Chun-mei, ZHANG Min, CHI Xia, TONG Mei-ling, GUO Xi-rong
journal1 . 2011, (6): 502 -504 .